آخرین به روز رسانی

دوشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ بعد از ظهر

شاخص لحظه ای کیفیت هوا

میانگین شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوا

وضعیت هواشناسی

رطوبت
سرعت باد
فشار هوا

تغییرات کیفیت هوا در ۴۸ ساعت گذشته

مقایسه شاخص کیفیت هوا با روز گذشته

میانگین تغییرات کیفیت هوا در یک هفته گذشته

غلظت آلاینده ها در ۲۴ ساعت گذشته

شاخص آلاینده ها در ۲۴ ساعت گذشته

مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم سال گذشته و امسال (تا به امروز)

  1397 1398
کیفیت هواتعداد روز%تعداد روز%
پاک 0 0 6 2
سالم 0 0 203 73
ناسالم 0 0 59 21
ناسالم 0 0 9 3
بسیار ناسالم 0 0 2 1
خطرناک 0 0 0 0